7. I have a green dream

27 november 2020

Geachte eigenaar(s) van het stuk grond aan de Dr. Van de Perrestraat in Geel,

Ik lijk Martin Luther King wel met een droom over gelijkheid. En die droom koester ik zeker ook wel, maar deze droom waarover ik u wil spreken, gaat over een bos, een bos in de Dr. Van de Perrestraat in Geel. Meer bepaald een bos op het enige stukje nog onbebouwde grond in de straat, waarvan u eigenaar bent.
Een bos ja, met bomen. Maar niet alleen bomen, nee, ook gras, bloemen, kruiden en misschien, wie weet, zelfs water. Een plaats met pad en een bankje.
Waar buurtbewoners samenkomen, kinderen spelen en de vele scholen in de zeer nabije omgeving insecten, planten en bloemen kunnen bestuderen.
Een groene long in een steeds meer dichte stad.

Uiteraard ligt dit stuk grond mij ook persoonlijk nauw aan het hart, ik mag namelijk als goede buur dagelijks al genieten van de enkele bomen die het perceel rijk is. En stiekem droom ik dan van meer ...
Bouwen aan een buurt, een plaats voor jong en oud.

Dromen delen

                    
Misschien vindt u mijn droom maar gek, wat naïef en onrealistisch met dit mooie stuk bouwgrond. De waarde is uiteraard zeer hoog. Te hoog voor een bos ... Maar misschien kan een bouwgrond veel meer van waarde zijn dan het plaatsen van een gebouw. Misschien kan het ook bouwen zijn aan een buurt, een gemeenschap, een plaats voor jong en oud, voor noodzakelijke biodiversiteit.

Stiekem hoop ik dat anderen mijn droom ook zouden dromen want vele kleintjes maken groot. Dromen lijkt me, zeker in deze vreemde tijden, een vereiste om het vertrouwen in de toekomst te voeden. 

En al acht ik de kans eerder klein dat u mijn droom deelt, toch nodig ik u uit voor een boeiend gesprek. Een kennismaking, een uitwisseling van ideeën en gedachten. 

Wat denkt u ervan? Geef me gerust een seintje.

lees meer

JA HOOR, ER IS EEN LIJST!

Een noodzaak om alle gedachten en ideetjes te ordenen en een actieplan op te maken. Zoveel opportuniteiten!

4. GEEN VUILTJE OP DE GROND?

Jammer genoeg wel ... en zelfs veel. Niet van mij, zouden we kunnen zeggen. Maar moeten we het dan zomaar laten liggen?

10 inspiring photographers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed…

© 2020